THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA NHỮNG TRƯỜNG HỢP HOÀN THÀNH TIÊM PHÒNG COIVD TẠI VIỆT NAM TRỞ LẠI NHÓM QUỐC GIA ĐƯỢC MIỄN CÁCH LY

Cơ quan Quản lý dịch bệnh Covid-19 Trung Ương Hàn Quốc vừa thông báo về việc đưa Việt Nam ra khỏi nhóm quốc gia loại trừ được hưởng chính sách miễn cách ly khi nhập cảnh. (Thông báo chính thức ngày 31.03 – Cơ quan quản lý dịch bệnh)

Theo đó, kể từ 0:0 giờ ngày 01/04/2022 các trường hợp đã hoàn thành tiêm chủng tại Việt Nam khi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ được xét duyệt là đối tượng miễn cách ly. Ngay khi nhập cảnh cần thiết phải có mã Q-code do đó các trường hợp nhập cảnh được khuyến nghị là cần phải thực hiện đăng ký nhận mã Q-code trước khi nhập cảnh.

Liên quan đến hướng dẫn chi tiết để đăng ký mã Q-code bạn có thể truy cứu tại đường link dưới đây:

 https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en

   ※ Cơ quan quản lý dịch bệnh thông báo: các đối tượng nhập cảnh thông qua sân bay quốc tế như Inchoen, Kimhae, Daegu cần đăng ký trước để nhận mã Q-code, kể cả các trường hợp tiêm chủng ở nước ngoài khi đã nhận mã Q-code nêu trên đều được xét là đối tượng được miễn cách ly khi vào Hàn Quốc.

  Kế hoạch vận hành hệ thống đăng ký trước thông tin kiểm dịch

  –  (Đối tượng được áp dụng) Tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài thông qua sân bay quốc tế Incheon, Kimhae, Daegu

  –  (Cách sử dụng) Đăng ký nhận mã Q-code trước khi nhập cảnh tại hệ thống thông tin kiểm dịch (theo đường link trên) sau đó được cấp mã Q-code 

    –   (Nội dung chính) Các trường hợp hoàn thành tiêm chủng ở nước ngoài khi đăng ký trước và được nhận mã Q-code sẽ là đối tượng được miễn cách ly khi vào Hàn Quốc từ 01/04/2022

     ※  Đối tượng hoàn thành tiêm chủng là các trường hợp đã hoàn tất tiêm đủ 2 mũi vắc xin  (do tổ chức Y tế thế giới WHO cấp sử dụng khẩn cấp) trong vòng 14-180 ngày hoặc đã hoàn tất tiêm mũi 3.

    ※  Các đối tượng hoàn thành tiêm chủng tại Hàn Quốc hoặc hoàn tất đăng ký thông tin trên hệ thống tiêm chủng ở Hàn Quốc đã được tính là đối tượng miễn cách ly từ 21/03/2022 và hiện vẫn đang áp dụng.

 Với các trường hợp tiêm chủng ở nước ngoài (chưa có dữ liệu đăng ký trên hệ thống tiêm chủng trong nước tại Hàn Quốc) sẽ đăng ký cấp mã Q-code và được xét duyệt là đối tượng miễn cách ly khi nhập cảnh từ ngày 01/04/2022.

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên